ANUNŢURI ANUNŢURI

Vă facem cunoscut că materialele pentru „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» din Iaşi" se primesc la redacţie în fiecare an până la data 1 iulie: studii (circa 30 de p.), articole (până la 20 p.), recenzii (circa 5 p.), note bibliografice (1-2 p.) şi dări de seamă referitoare la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională, respectând Normele minimale privind prezentarea manuscriselor acceptate de Editura Academiei Române (http://www.ear.ro/files/Normemweb.pdf).

Cunoscând preocupările Dvs. ştiinţifice, am fi onoraţi să contribuiţi la realizarea viitoarelor volume ale periodicului înscris în baza de date internaţionale CEEOL (http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx).

Colegiul de redacţie al revistei va solicită respectarea următoarelor norme de editare:

Textul:

Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate, cât şi pe suport electronic, în fişiere *.doc sau *.rtf. În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate.

Textele manuscriselor vor fi redactate în programul Word/Microsoft Office (sau în alte programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu font-uri Times New Roman (excepţie caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), obligatoriu cu semne diacritice. Notele vor fi dispuse în subsolul paginii (footnote), obligatoriu cu programul de numerotare automată.

Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori:

Indiferent de limba în care sunt redactate (inclusiv engleză), manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat doar în limba engleză (maxim 2500 caractere cu spaţii). Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, 5-10 cuvinte-cheie referitoare la subiectul lucrării şi câteva referinţe despre autor (titlul ştiinţific, profesia, instituţia unde activează, adresa acesteia, numărul de telefon şi o adresă de e-mail).

Urmând recomandările conţinute în referatele unor specialişti, Colegiul de redacţie va respinge materialele care nu corespund cerinţelor sau va solicita autorilor revizuirea lor. De asemenea, redacţia îşi rezervă dreptul de a planifica apariţia textelor în raport cu propriile exigenţe. Totodată, cerem colaboratorilor să anunţe cu promptitudine o eventuală retragere a textului sau intenţia de a-i aduce completări, modificări, corecturi.

Informaţii suplimentare puteţi afla scriindu-ne la: institut@xenopol.iasi.astral.ro   

Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre stime.

Prezentare Prezentare

Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" (AIIX)este principala revistă ştiinţifică editată de Institut, ce se publică sub egida Academiei Române. Apărută încă din anul 1964, cu titlul: "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" (AIIAI) şi devenită între timp una din cele mai prestigioase reviste de specialitate din România, ea îşi datorează actualul nume reorganizării instituţionale survenite în anul 1990. Revista găzduieşte în paginile sale studii ştiinţifice de o mare diversitate tematică, ce se întind cronologic din evul mediu şi până în contemporaneitate, la care se adaugă dezbateri de teoria istoriei sau de ştiinţe auxiliare, precum şi recenziile şi notele bibliografice, menite să surprindă fenomenul istoriografic contemporan.

»Colegiul Ştiinţific:

VENIAMIN CIOBANU, DENNIS DELETANT (Marea Britanie), DEMIR DRAGNEV (Republica Moldova), CATHERINE DURANDIN (Franţa), PAUL MICHELSON (S.U.A.), DUMITRU SANDRU, DUMITRU VITCU, acad. ALEXANDRU ZUB (preşedinte) »

» Colegiul de Redacţie:

Acad. ALEXANDRU ZUB (redactor şef), GHEORGHE CLIVETI (redactor şef adjunct),

ANDI MIHALACHE (secretar de redacţie), MIHAI-STEFAN CEAUŞU, DORIN DOBRINCU, CATALIN TURLIUC, PETRONEL ZAHARIUC

Sumar Sumar

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Str. Lascăr Catargi nr. 15
700107-Iaşi, România
Tel/fax: 0332106172
E-mail: institut@xenopol.iasi.astral.ro

http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole