Date de identificare a revistei Date de identificare a revistei

Copertă număr curent
  • Revistă: Astra Salvensis - revista de istorie si cultura
  • Editură Editie electronica - fara editura
  • Redactor şef Filip Ana
  • ISSN 2344 – 1887
  • eISSN 2344 – 1887
  • Data ultimului număr N/A
  • Data urmatorului număr N/A

Rezumat Rezumat

,,Astra Salvensis" este o revista de istorie si cultura editata de cercul ,,Astra" Salva. Director: prof. Ana Filip, redactor sef: Iuliu-Marius Morariu.

Conditii de publicare

Autorii sunt invitați să trimită materialele lor pe adresele de e-mail: astrasalva@yahoo.com sau astrasalva@gmail.com .

Așteptăm articole de istorie și cultură bine realizate și de înaltă ținută științifică.

Condiții de tehnoredactare:

- folosirea diacriticelor,

-font Book Antiqua,

- spațiere al 1, 5 rânduri,

- mărime text 12 pct.,

- aliniere Justify,

- format pagină B5.

Titlul se va scrie cu caractere de 14, central și va fi boldat.

El va fi urmat de numele autorului, scris cu caractere de 12, boldat, aliniere dreapta (intr-o notă subsidiară următoare acestuia se va menționa afilierea instituțională a autorului și o adresă de e-mail, unde acesta poate fi contactat de cititori).

Sub numele autorului, se va scrie un scurt rezumat (minimum 3-4 fraze), în care autorul va prezenta principalele direcții și componente ale articolului). Mărimea literelor acestuia va fi de 11 pct, fondul Gramaond, iar spațierea la 1 rând.

Articolul trebuie să aibă cel puțin 5 note de subsol și 3 surse bibliografice. Notele de subsol se vor insera din comanda Inserare, Referință, Notă de subsol (CTRL+ALT+F) și vor fi întocmite după metodologia Academiei Române (pentru exemplificare, urmăriți numerele anterioare).

Articolele vor trece printr-un proces de recenzare. Ele pot fi acceptate în forma propusă, cu anumite corecturi sau pot fi respinse.

Așteptăm materialele dumneavoastră.

Redacția

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Subiecte acoperite Subiecte acoperite

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Date contact ...

Anunţuri Anunţuri

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole