Descarcă norme de redactare (pdf pdf_button)
Descarcă stilul INTER pentru managerul bibliografic EndNote (pentru limba română
) (.zip)
Descarcă stitlul INTER pentru managerul bibliografic EndNote (pentru limba engleză)
 (.zip)

I. Indicaţii generale

 1. Dimensiunile textelor:

  • studiu – pană in 60.000 semne (cu tot cu spaţii);
  • recenzie – pană in 8.000 semne;
 2. Studiile trebuie însoţite de un scurt rezumat în engleză (de maxim 700 de caractere) şi de 5 cuvinte cheie.
 3. Corpul de literă al textului este Times New Roman, mărimea 12. Pentru textele greceşti se va folosi Palatino Linotype.
 4. Se evită evidenţierile în text cu bold sau cu subliniat. Toate sublinierile necesare vor fi numai cu italice.
 5. Se evită despărţirea manuală în silabe a cuvintelor de la capătul rândului, ea va fi făcută de echipa noastră redacţională.

II. Ghilimele şi citate

 1. Ghilimele vor fi diferite, în funcţie de limba textului:
  • limba română: ghilimele simple – „…"; ghilimele duble – „… «…» …";
  • limba engleză: ghilimele simple – "…"; ghilimele duble – "… ‘…' …";
  • limba franceză: ghilimele simple – « … »; ghilimele duble – « … ‹…› … »;
  • limba germană: ghilimele simple – „…"; ghilimele duble – „… ,…‘ …".
 2. Toate citatele vor fi scrise între ghilimele.
 3. Dacă citatul este mai mic de 3 linii, trebuie lăsat în interiorul textului.
 4. Dacă citatul este mai mare de 3 linii, trebuie precedat şi urmat de câte un rând alb.
 5. Fragmentele şi cuvintele lăsate în afara citatului se marchează prin: [...].

III. Referinţe bibliografice în notele de subsol

1. Norme comune

 1. Referinţele bibliografice se dau exclusiv în aparatul critic din subsolul paginii, folosind stilul INTER descris în continuare.
 2. Autorii se citează fără titluri academice sau ecleziale.
 3. Paginile şi coloanele se citează astfel: p. 55, pp. 73-75; col. 890, coll. 890-1034.
 4. Colecţia şi numărul de colecţie se pun imediat după titlul cărţii, între paranteze, precedate de semnul egal, după modelul:Radu PredaComunismul. O modernitate eşuată (= Theologia socialis 5), Eikon, Cluj-Napoca, 2009.

2. Cărţi

Un autor

 • Cărţile cu un singur autor se citează: Francis RappChristentum IV. Zwischen Mittelater und Neuzeit (1378-1552) (= Die Religionen der Menschheit 31), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2006, p. 7.

Mai mulţi autori

 • Cărţile cu mai mulţi autori (până la 3 autori inclusiv) se citează: Tomaš Špidlik, Michelina Tenace, Richard ČemusQuestions monastiques en Orient (= Orientalia Christiana Analecta 259), Pontificio Istituto Orientale, Roma, 1999, p. 155.
 • Cărţile cu mai mult de trei autori se citează: Radu Carp et. al.În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti (= Theologia socialis 2), Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

Editori

 • Volumele colective cu editori nominali se citează: Ioan I. Ică jr, Germano Marani (ed.), Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective (= Civitas christiana), Deisis, Sibiu, 2002, pp. 100-102.
 • Volumele fără editor nominal se citează după instituţia care patronează apariţia: Pontificio Consiglio della Giustizia e della PaceCompendio della dottrina sociale della Chiesa, III Edizione, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 2004.

3. Părţi ale unei cărţi (capitole, studii în volume editate)

 • Articolele şi studiile publicate într-un volum colectiv se citează: Gerhard Robbers, „Europarecht und Kirchen", în Joseph Listl, Dietrich Pirson (ed.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Zweite, grundlegend neubearbeitete Aufl age, Erster Band, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 315-332.

4. Articole de revistă, articole electronice

 • Articolele şi studiile din periodice se citează: Hans Christian Knuth, „Christian Responsability in Medicine and Society: the Church and the Health System in the Context of the (Northern) European Social States", International Review of Mission376/377 (2006), pp. 78-88.
 • Articolele din sursele electronice se citează conform regulilor de mai sus la care se adaugă adresa electronică exactă şi data ultimei accesări de către autor a acesteia: Bjørn Ramberg, Kristin Gjesdal, „Hermeneutics", Stanford Enciclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/, data accesării: 27 august 2009.