Rezumat Rezumat

Trimiterea spre publicare a unui articol presupune că acesta nu a mai fost publicat sau trimis spre publicare în altă revistă de specialitate, că informaţiile, imaginile şi tabelele prezentate sunt originale sau, în cazul preluării acestora din alte surse, nu sunt încălcate drepturile de autor. De asemenea, conţinutul articolului este cunoscut şi aprobat de către toţi autorii, aceştia contribuind la redactarea sa şi/sau la procesul de cercetare. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate privind conţinutul, corectitudinea şi originalitatea articolelor.

Articolele vor fi verificate cu ajutorul unui program anti-plagiat. Prin plagiat se înţelege preluarea totală sau parţială a unor fragmente sau idei din alte lucrări, inclusiv aparţinând autorului (auto-plagiat), fără a preciza, prin citare, sursa acestora. Acestea pot fi preluate dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii: (1) în cazul în care sunt preluate ca atare fragmente, acestea trebuie incluse între ghilimele; (2) indiferent dacă sunt preluate doar idei sau întregi pasaje, sursa trebuie precizată prin citare, şi (3) reproducerea ideilor sau fragmentelor respective trebuie să fie permisă. În cazul imaginilor, ultima condiţie înseamnă că doctorandul trebuie să obţină acordul scris al proprietarului pentru preluarea acestora.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Revista Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti este dedicată publicării articolelor din domeniul urbanismului, inclusiv amenajarea teritoriului, peisagistica şi disciplinele conexe (cu condiţia ca acestea din urmă să aibă legătură cu urbanismul). Autorii sunt în principal doctoranzii, dar revista este deschisă şi altor autori, cu condiţia încadrării în domeniul urbanismului. Publicarea articolelor se face în urma avizului conducătorului de doctorat şi al Redactorului şef al revistei, acordate după evaluarea articolelor, şi numai dacă articolele respectă în integralitate instrucţiunile de redactare. Articolele se publică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dar obligatoriu rezumatul şi cuvintele-cheie sunt în limba engleză.

Contact Contact

Revista Şcolii Doctorale de Urbanism (ISSN 2537-3587) / Contact

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
Adresă: Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, cod 010014, Bucureşti, România
Telefon: (021) 307-7133
Fax: (021) 312-3954
E-mail: alexandru_petrisor[at]yahoo.com (Conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor, Director publicaţie / Chief Editor)

Pentru a trimite un mesaj, înlocuiţi [at] cu @.

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole