Dimensiunea ascetică a vieţii duhovniceşti în gândirea Sf. Vasile cel Mare
În acest studiu este analizată şi prezentată viziunea ascetică a Sf. Vasile cel Mare. Astfel, după ce subliniază că pentru Sf. Vasile asceza s-a contopit cu viaţa sa, autorul ia în dezbatere o serie de elemente de spiritualitate ortodoxă pe care viaţa ascetică le presupune. Fiind percepută de Sf. Vasile ca o formă de manifestare a iubirii credinciosului faţă de Dumnezeu, asceza se realizează printr-un  sinergism permanent între nevoitor şi Hristos. Scopul ascezei este mântuirea, şi din această cauză lupta duhovnicească trebuie începută imediat şi menţinută permanent în viaţa credinciosului. În acest sens, Sf. Vasile vorbeşte despre starea de asceză şi despre implicarea totală a omului, în integritatea elementelor sale psihosomatice, în procesul nevoinţelor duhovniceşti.
Dimensiunea ascetică a vieţii duhovniceşti în gândirea Sf. Vasile cel Mare.

Revista Teologică

Volum XXI | Număr 3 | Publicat la 15/09/2011 | Pagini:  46 - 62 | ISSN  1222-9695 | eISSN  2069-8895

Autori:
Nicolae Răzvan Stan [1]
[1] Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova
Rezumat
În acest studiu este analizată şi prezentată viziunea ascetică a Sf. Vasile cel Mare. Astfel, după ce subliniază că pentru Sf. Vasile asceza s-a contopit cu viaţa sa, autorul ia în dezbatere o serie de elemente de spiritualitate ortodoxă pe care viaţa ascetică le presupune. Fiind percepută de Sf. Vasile ca o formă de manifestare a iubirii credinciosului faţă de Dumnezeu, asceza se realizează printr-un  sinergism permanent între nevoitor şi Hristos. Scopul ascezei este mântuirea, şi din această cauză lupta duhovnicească trebuie începută imediat şi menţinută permanent în viaţa credinciosului. În acest sens, Sf. Vasile vorbeşte despre starea de asceză şi despre implicarea totală a omului, în integritatea elementelor sale psihosomatice, în procesul nevoinţelor duhovniceşti.Evaluarea articolului: