Journal Home Journal Home

Copertă număr curent
  • Revistă: Studii şi Materiale de Istorie Modernă
  • Editură Editura Academiei Române, Bucureşti
  • Redactor şef Dan Berindei
  • ISSN 0567-6320
  • eISSN
  • Data ultimului număr 01 Dec 2011
  • Data urmatorului număr 01 Dec 2012

Rezumat Rezumat

 

Studii şi Materiale de Istorie Modernă este o revistă anuală apărută sub egida Institutului de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Române, consacrată istoriei româneşti şi universale din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, până la primul război mondial.

Revista publică articole de analiză, contribuţii documentare şi referinţe critice, care acoperă o problematică diversă, de la chestiunile instituţionale şi de istorie economică şi socială, până la cele de istorie culturală şi de teorie a istoriei, de preferinţă într-o abordare interdisciplinară. Se încearcă pe această cale lărgirea conceptuală şi metodologică a cadrului explicativ, precum şi racordarea cercetării româneşti la noile direcţii internaţionale.


Studies and Materials of Modern History is a yearly academic journal published by the Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy. The journal deals with the Romanian and world history from the 18th and 19th Centuries until the First World War.

The journal publishes articles of analysis, documents and critical reviews, which cover different topics, from institutional issues and social and economical history until cultural history and theory of history, all preferably in an interdisciplinary approach. Thus, the journal aims to contribute to the conceptual and methodological widening of the explicative framework, as well as to the connection of the Romanian research to the new international directions.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Subiecte acoperite Subiecte acoperite

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
Pagină  
   
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Contact Contact

Studii şi Materiale de Istorie Modernă

Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"

Bulevardul Aviatorilor, nr.1, 011851 Bucureşti, România

istorie.moderna@gmail.com

http://www.iini.ro/smimod/smimodprezentare.htm