Revista română de drept privat este cea mai modernă şi mai ofensivă revistă de profil juridic din România.

 

Şi-a început apariţiaîn anul 2007, la iniţiativa unui unui Colegiu redacţional  format din tineri specialişti cunoscuţi în domeniu, de la universităţile din Bucureşti şi Cluj-Napoca. Pusă sub deviza „Totul sub semnul discuţiei", activitatea Colegiului este îndrumată de un consiliu ştiinţific format din personalităţi recunoscute din ţară şi străinătate.

 

Revista română de drept privat s-a consacrat deja în România drept un cadru adecvat, deschis oricăror analize, discuţii şi comentarii aprofundate şi deopotrivă critice ale problemelor actuale sau viitoare din sfera dreptului privat. Conţinutul revistei doreşte astfel să răspundă nevoilor de perfecţionare sau de reformă a instituţiilor dreptului privat, de adaptare sau unificare a practicii judiciare, dar şi de elaborare a unor noi construcţii teoretice care să fundamenteze politicile de reformă economică, socială ori instituţională.