Contact Contact


INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000
Str. Atomistilor nr. 409, C.P. MG5, cod postal 77125, Magurele, jud. Ilfov
Telefon: + 40 21 457.57.58
Fax: +40 21 457.45.22
E-mail: rpss@inoe.ro

Echipa editoriala Echipa editoriala


Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
----------------------------------------------------------------------------------

REDACTOR SEF
Petre T. Frangopol     (pfrangopol@clicknet.ro)
Inst. National "Horia Hulubei" de Fizica si Inginerie Nucleara, Magurele-Ilfov, Romania

REDACTOR SEF ADJUNCT
Alexandru Dan Corlan    (alexandru@corlan.net)
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, România  

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE
Viorel Puiu Păun     (viorel_paun@yahoo.com)
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România

 

Link: Colegiul Editorial
------------------------------------

Politica editoriala Politica editoriala

Instructiuni pentru autori

Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie-Serie Nouă îşi propune să se constituie în forum de analiză şi dezbatere a politicilor cercetării ştiinţifice şi inovării, a problemelor educaţiei şi cercetării care reprezintă un tot  inseparabil. În revistă vor fi publicate studii originale, comunicări de interes larg, rapoarte, dezbateri ale unor programe elaborate pe plan naţional şi internaţional, scrisori către redactorii şefi, recenzii, informaţii interne şi de peste hotare,  prezentări ale tendinţelor de dezvoltare a diferitelor domenii ale ştiinţei contemporane etc. Vor fi publicate, de asemenea, prezentări şi studii scientometrice privind aspectele cantitative ale „Ştiinţei Ştiinţelor", politica managementului ştiinţific, modul în care sunt analizate şi aplicate studiile scientometrice cu ajutorul metodelor statistice/matematice în evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice originale.

           Lucrările propuse spre publicare vor fi transmise prin e-mail redactorului şef Petre T. Frangopol la adresa pfrangopol@clicknet.ro şi/sau la adresa rpss@inoe.ro. Colegiul Editorial va evalua manuscrisele şi îşi  rezervă  dreptul de a accepta  lucrarea trimisă spre publicare în conformitate cu politica revistei.

Manuscrisul cu un număr de  maximum 30 de pagini, inclusiv tabelele şi referinţele bibliografice, va conţine titlul lucrării, numele autorului (autorilor), instituţia la care sunt afiliaţi şi adresa de e-mail. Fiecare lucrare va avea sub titlul românesc şi titlul tradus în limba engleză. Textul lucrării va fi precedat de un rezumat în limba engleză de maximum 100-150 de cuvinte. O pagină completă a revistei conţine 60 de rânduri pe două coloane, cu 116 caractere/rând (font Times New Roman 10).

Figurile trebuie să aibă o rezoluţie cât mai bună, pentru a nu împieta asupra calităţii manuscrisului pentru tipărire; de asemenea, textul în limba română trebuie să fie scris cu diacritice.

                Referinţele, care vor avea şi titlul integral, vor fi numerotate consecutiv în text şi enumerate la sfârşitul lucrării pentru reviste şi cărţi, după cum urmează:

[1] L. Ad kins, A. Cormack, J. of Non-Cryst. Solids 357(14), Large-scale simulations of sodium silicate glasses, 2538(2011).

[2] M. Micoulaut, Rigidity and Boolchand Intermediate Phases in Nanomaterials, INOE, Bucureşti, Chapter 5, Topological theories for rigidity transitions and the Boolchand intermediate phase, p. 129, 2009.

            Conducerea "Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie" va expedia fiecare manuscris la referenţi pentru o examinare critică de specialitate. Comentariile referenţilor şi decizia Colegiului Editorial privind publicarea vor fi trimise autorilor corespondenţi. După analiza lucrărilor în Colegiul Editorial şi acceptarea lor pentru publicare, redacţia îşi rezervă dreptul de a solicita autorilor unele modificări ale articolelor în scopul rezolvării problemelor legate de tehnoredactare.           

 

Abonamentele la REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI ŞI SCIENTOMETRIE-SERIE NOUA pot fi solicitate la:
Telefon: + 40-21-457.57.58
Fax: +40-21-457.45.22
E-mail: nedelcu@inoe.ro

Costul unui abonament anual este de 200 Ron
Plata abonamentelor se va face în contul:
Cod IBAN : RO20RNCB0082044183870001 – BCR Unirea, Str. Unirii nr. 43-45
Cod IBAN: RO37TREZ4215069XXX001568 – Trezoreria Judeţului Ilfov

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole