Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă

Editor SEF (REDACTOR SEF)
Petre T. Frangopol  (pfrangopol@clicknet.ro)
Inst. National "Horia Hulubei" de Fizica si Inginerie Nucleara, Magurele-Ilfov, Romania

EDITOR SEF ADJUNCT (REDACTOR SEF ADJUNCT)
Alexandru Dan Corlan  (alexandru@corlan.net)
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, România  

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE
Viorel Puiu Păun    (viorel_paun@yahoo.com)
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România
COLEGIUL EDITORIAL

Tudorel Andrei             (andreitudorel@yahoo.com)
Academia de Studii Economice Bucuresti, România

 

Marius Andruh             (marius.andruh@dnt.ro)
Universitatea Bucureşti, România

 

Aurel Ardelean             (rectorat@uvvg.ro)

Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad, România

 

Alexandru Babeş          (alex@biologie.kappa.ro)

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, România

 

Alexandru T. Balaban  (balabana@tamug.edu)

Texas A&M University-Galveston, Department of Marine Sciences, S.U.A

 

Dorel Banabic               (banabic@tcm.utcluj.ro)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Academia Română, România

 

Mihai Barboiu               (mihai.barboiu@iemm.univ-montp2.fr)

Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franţa

 

Gheorghe Benga            (gbgbenga@gmail.com)

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad, România

Spitalul Clinic de Urgenţă, Cluj-Napoca, România

 

Roxana Bojariu              (bojariu@clicknet.ro)

Administratia Nationala de Meteorologie, România

 

Nicoleta Bondar              (nbondar@zedat.fu-berlin.de)

Freie Universitaet Berlin, Germania

 

Tibor Braun                    (braun@mail.iif.hu)

L. Eotvos University, Budapest, Ungaria

 

Vasile Brinzanescu         (Vasile.Brinzanescu@imar.ro)

Inst. de Matematica "S. Stoilov"al Academiei Romane, România

 

Valentin Cojanu             (cojanu@ase.ro)

Academia de Studii Economice Bucuresti, România

 

Alexandru Daşu             (Alexandru.Dasu@lio.se)

Linköping University Hospital, Suedia

 

Bogdan Dumitrescu       (bogdand@cs.tut.fi)

Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România

 

Răzvan Florian              (florian@coneural.org)

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, România

 

Ştefan Gencarau            (gencaraus@yahoo.fr)

Facultatea de Litere din Cluj, România

 

Radu Gologan                (rgolog@yahoo.com)

Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România

Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 

 

Ionel Haiduc                   (ihaiduc@acad.ro)

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, România

 

Romiţă Iucu                    (iucu@unibuc.ro)

Universitatea Bucureşti, România,

 

Wilhelm Kappel             (wilhelm.kappel@icpe-ca.ro)

Inst. Nat. de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, România

 

Tudor Luchian               (tudor.luchian@gmail.com)

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, România

 

Voicu Lupei                   (lupei_voicu@yahoo.com)

Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele, România

 

Radu Munteanu            (Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

 

Tudor Oprea                 (toprea@salud.unm.edu)

University of New Mexico School of Medicine, Albuquerque, NM S.U.A

Technical University of Denmark, Lyngby, Danemarca

 

Sorinel Oprisan            (OprisanS@cofc.edu)

Department of Physics and Astronomy, College of Charleston, S.U.A

 

Andreea Paul-Vass       (andreea_vass@yahoo.com)

Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Consilier de Stat pe Probleme Economice, Guvernul României

 

Doru Pamfil                  (dpamfil@usamvcluj.ro)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România

 

Cristian Pârvan            (parvan_cristian@yahoo.com)

Confederatia Nationala a Patronatului Roman, România

 

Mihai E. Popa               (mihai@mepopa.com)

Universitatea Bucureşti, Fac. de Geologie şi Geofizică, România

 

Dorin M. Popescu         (dorin.m.popescu@gmail.com)

Institutul de Matematică al Academiei Române, România

 

Irinel Popescu            (irinelpopescu532000@yahoo.com)

Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti

 

Cristian Silvestru         (ele_micut@yahoo.com)

Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, România

 

Daniel Teodorescu       (DTEODOR@emory.edu)

Emory University, Office of Institutional Research, Atlanta, S.U.A

 

Florin  Vasiliu               (fvasiliu@infim.ro)

Inst. Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele, România

 

Lucian Vinţan               (lucian.vintan@ulbsibiu.ro)

Universitatea "L. Blaga" Sibiu, România

 

Octavian Voiculescu     (ogv20@cam.ac.uk)

University of Cambridge Dept. Physiology, Development & Neuroscience, Marea Britanie

 

Nicolae Zamfir              (zamfir@tandem.nipne.ro)

Inst. Naţional "Horia Hulubei" de Fizică şi Inginerie Nucleară, Măgurele, România

 

 

TEHNOREDACTARE                                                                                      PRODUCŢIE ŞI DIFUZARE                                   

Monica Vlad                                                                                                       Maria Nedelcu