Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
----------------------------------------------------------------------------------

REDACTOR SEF
Petre T. Frangopol     (pfrangopol@clicknet.ro)
Inst. National "Horia Hulubei" de Fizica si Inginerie Nucleara, Magurele-Ilfov, Romania

REDACTOR SEF ADJUNCT
Alexandru Dan Corlan    (alexandru@corlan.net)
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, România  

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE
Viorel Puiu Păun     (viorel_paun@yahoo.com)
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România

 

COLEGIUL EDITORIAL
---------------------------------

Tudorel Andrei      (andreitudorel@yahoo.com)
Academia de Studii Economice Bucuresti, România

Marius Andruh      (marius.andruh@dnt.ro)
Universitatea Bucureşti, România

Aurel Ardelean      (rectorat@uvvg.ro)
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad, România

Alexandru Babeş      (alex@biologie.kappa.ro)
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, România

Alexandru T. Balaban      (balabana@tamug.edu)
Texas A&M University-Galveston, Department of Marine Sciences, S.U.A

Dorel Banabic      (banabic@tcm.utcluj.ro)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Academia Română, România

Mihai Barboiu      (mihai.barboiu@iemm.univ-montp2.fr)
Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franţa

Gheorghe Benga      (gbgbenga@gmail.com)
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad, România
Spitalul Clinic de Urgenţă, Cluj-Napoca, România

Roxana Bojariu      (bojariu@clicknet.ro)
Administratia Nationala de Meteorologie, România

Nicoleta Bondar      (nbondar@zedat.fu-berlin.de)
Freie Universitaet Berlin, Germania

Tibor Braun      (braun@mail.iif.hu)
L. Eotvos University, Budapest, Ungaria

Vasile Brinzanescu       (Vasile.Brinzanescu@imar.ro)
Inst. de Matematica "S. Stoilov"al Academiei Romane, România

Valentin Cojanu      (cojanu@ase.ro)
Academia de Studii Economice Bucuresti, România

Alexandru Daşu      (Alexandru.Dasu@lio.se)
Linköping University Hospital, Suedia

Bogdan Dumitrescu      (bogdand@cs.tut.fi)
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România

Răzvan Florian        (florian@coneural.org)
Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, România

Ştefan Gencarau      (gencaraus@yahoo.fr)
Facultatea de Litere din Cluj, România

Radu Gologan      (rgolog@yahoo.com)
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România
Societatea de Ştiinţe Matematice din România

Ionel Haiduc      (ihaiduc@acad.ro)
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, România

Romiţă Iucu      (iucu@unibuc.ro)
Universitatea Bucureşti, România,

Wilhelm Kappel      (wilhelm.kappel@icpe-ca.ro)
Inst. Nat. de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, România

Tudor Luchian      (tudor.luchian@gmail.com)
Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, România

Voicu Lupei      (lupei_voicu@yahoo.com)
Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele, România

Radu Munteanu      (Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Tudor Oprea      (toprea@salud.unm.edu)
University of New Mexico School of Medicine, Albuquerque, NM S.U.A
Technical University of Denmark, Lyngby, Danemarca

Sorinel Oprisan      (OprisanS@cofc.edu)
Department of Physics and Astronomy, College of Charleston, S.U.A

Andreea Paul-Vass      (andreea_vass@yahoo.com)
Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Consilier de Stat pe Probleme Economice, Guvernul României

Doru Pamfil      (dpamfil@usamvcluj.ro)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România

Cristian Pârvan      (parvan_cristian@yahoo.com)
Confederatia Nationala a Patronatului Roman, România

Mihai E. Popa      (mihai@mepopa.com)
Universitatea Bucureşti, Fac. de Geologie şi Geofizică, România

Dorin M. Popescu      (dorin.m.popescu@gmail.com)
Institutul de Matematică al Academiei Române, România

Irinel Popescu      (irinelpopescu532000@yahoo.com)
Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti

Cristian Silvestru      (ele_micut@yahoo.com)
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, România

Daniel Teodorescu       (DTEODOR@emory.edu)
Emory University, Office of Institutional Research, Atlanta, S.U.A

Florin Vasiliu      (fvasiliu@infim.ro)
Inst. Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele, România

Lucian Vinţan      (lucian.vintan@ulbsibiu.ro)
Universitatea "L. Blaga" Sibiu, România

Octavian Voiculescu      (ogv20@cam.ac.uk)
University of Cambridge Dept. Physiology, Development & Neuroscience, Marea Britanie

Nicolae Zamfir      (zamfir@tandem.nipne.ro)
Inst. Naţional "Horia Hulubei" de Fizică şi Inginerie Nucleară, Măgurele, România

 ---------------------------------------

TEHNOREDACTARE
Monica Vlad

PRODUCŢIE ŞI DIFUZARE
Maria Nedelcu