Colegiul de redacţie

Redactor-şef:

dr. Gabriela Panţel, cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Secretar de redacţie:

dr. Anda-Lucia Spânu, cercetător ştiinţific III, Institutul de Cerce­tări Socio-Umane Sibiu.

Colegiul ştiinţific:

prof. univ. dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; prof. dr. h.c. Stefan. Sienerth, Institutul pentru Cultură germană şi istoria Europei de sud-est – Universitatea „Ludwig Maximilian", München; prof. Ph.D. Michael Stevens, Department of Psychology, Illinois  State University, S.U.A.; prof. univ. dr. emerit Victor V. Grecu, Sibiu.

Membri:

prof. univ. dr. Corin Braga, Facultatea de Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ion Dur, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu; conf. univ. dr. Didi-Ionel Cenuşer, Department of Foreign Literature, Feng Chia University, Taichung – Taiwan, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu; dr. Sigrid Haldenwang, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; prof. univ. dr. Ilie Moise, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu; prof. univ. dr. Zeno-Karl Pinter, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu", Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu; dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.